Waardevol? Delen wordt gewaardeerd:


De architect

Met architect (Grieks: architektoon: bouwmeester; archi: opper, tektoon: hij die bouwt) wordt in het algemeen een ontwerper van gebouwen bedoeld, die dit ontwerp visualiseert (op tekening zet) en de verwerkelijking van dit concept technisch en administratief begeleidt. Soms komt men het synoniem bouwmeester tegen zoals bijvoorbeeld de "Vlaamse Bouwmeester" die de overheid adviseert inzake bouwprojecten, de Nederlandse "Rijksbouwmeester"

De beroepen tuin- en landschapsarchitect en interieurarchitect en het kunstzinnige beroep papierarchitect (vaak ook als hobby) worden op de respectievelijke pagina's beschreven. Een ontwerper van infrastructuur, bruggen en dergelijke wordt meestal een civiel ingenieur (NL) of Burgerlijk-bouwkundig ingenieur (Vlaanderen) genoemd. Steeds vaker ontstaan er samenwerkingsverbanden tussen bovengenoemde partijen, waardoor enigszins een grensvervaging in de ontwerpende disciplines merkbaar is.

Nauw gerelateerd aan het werk van de architect is dat van de stedenbouwkundige. In Nederland en Vlaanderen genieten zij doorgaans dezelfde basisopleiding en gaat men zich in de laatste fase van de studie pas specialiseren; of men volgt een bijkomende specialisatie na de studie.

Waardevol? Delen wordt gewaardeerd:

Zoek een architectenbureau bij u in de buurt »


Lees een ander artikel »Andere artikelen

woonhuis Bemelen
Lees verder

woonhuis Kerkrade
Lees verder

Vakgebied & opledeiding
Lees verder

verbouwing Kerkje tot woonhuis te Heerlen
Lees verder


Zoek naar een architectenbureau in de buurt